1m3 bằng bao nhiêu lít? Các đơn vị thể tích thường gặp

 

Thể tích là gì?

Thể tích là gì? Trả lời một cách đơn giản nhất thì thể tích của một vật là lượng không gian mà vật đó chiếm.

Đơn vị đo lường thể tích thường được nhắc tới trong tính toán như một tiêu chuẩn chung là m3. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn thường hay gặp đơn vị đo lường là lít (hoặc mililit) cho những can, chai lọ đựng chất lỏng.

Vậy bạn có biết 1 mét khối (1m3) bằng bao nhiêu lít không?

1m3 bằng bao nhiêu lít?

Câu trả lời là:

1 m3 (một mét khối) = 1000 lít = 1.000.000 mililit

Các đơn vị thể tích thường gặp

Một số đơn vị thể tích thường gặp

Tên Ký hiệu Tiếng Anh 1m3 =
Ki lô mét khối km3 Cubic kilometre 0,000000001
Héc tô mét khối hm3 Cubic hectometre 0,000001
Đề ca mét khối dam3 Cubic decametre 0,001
Mét khối m3 Cubic metre 1
Đề xi mét khối dm3 Cubic decimeter 1000
Xen ti mét khối cm3 (cc) Cubic centimeter 1.000.000
Mili mét khối mm3 Cubic millimeter 1.000.000.000
Lít L Liter 1000
Đề xi lít dL Deciliter 1
Xen ti lít cL Centiliter 0,001
Mi li lít mL Milliliter 0,000001
Mic rô lít uL Microliter 0,000000001

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thành công.

xem thêm tại : https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Top 5 phần mềm thay đổi giọng nói theo thời gian thực cho Skype, Discord, Steam 2021