Cách tính diện tích hình tròn

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính diện tích hình tròn – một trong những công thức bạn cần nắm vững và sử dụng thường xuyên trong toán học.

Cách tính diện tích hình tròn

Để tính diện tích hình tròn bạn cần xác định bán kính của hình tròn đó và lưu nhớ giá trị hằng số pi (pi = 3.14)

Hình tròn tâm O bán kính r (như hình vẽ) -> Diện tích hình tròn được tính theo công thức:

S= pi * r2 = 3.14 * r2

– Trong đó r là bán kính của hình tròn.

Ví dụ minh họa: Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ, biết bán kính đường tròn lớn r2=1.7cm. bán kính đường tròn bé r1=1.2cm.

 

Bài giải:

Diện tích phần tô đậm bằng diện tích đường tròn lớn trừ đi diện tích đường tròn bé.

– Diện tích hình tròn bé là:

S1= pi  * (r1)2 = 3.14 * 1.2 * 1.2 = 4.5216 (cm2)

– Diện tích hình tròn lớn là:

S2= pi  * (r2)2 = 3.14 * 1.7 * 1.7 = 9.0746 (cm2)

– Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ là:({S_{{rm{Tô}}{rm{ đậm}}}} = S1 – S2 = 9.0746 – 4.5216 = 4.553{rm{ }}(cm2))

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính diện tích hình tròn chúc các bạn thành công.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Phần mềm chuyển JPG sang Word nhanh chóng, chính xác