Hàm AMORDEGRC – Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán trong Excel

Excel là công cụ hỗ trợ đắc lực trong lĩnh vực kế toán tài chính. Trong mỗi kỳ kế toán giá trị khấu hao luôn được đề cập. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm AMORDEGRC, Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán.

Mô tả: Hàm thực hiện tính khấu hao tài sản trong mỗi kỳ kế toán, hàm được ưa sử dụng trông hệ thống kế toán kiểu Pháp.

Cú pháp: AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis).

Trong đó:

cost: Giá trị của tài sản khi mua vào, là tham số bắt buộc.

date_purchased: Ngày mua tài sản, là tham số bắt buộc.

first_period: Ngày cuối cùng của kỳ kế toán thứ nhất, là tham số bắt buộc.

salvage: Giá trị thu hồi được của tàu sản ở cuối kỳ hạn sử dụng, là tham số bắt buộc.

period: Số kỳ hạn muốn tính khấu hao, là tham số bắt buộc.

rate: Tỉ lệ khấu hao.

basis: Là cơ sở xác định tính số ngày, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0. Basis có các giá trị sau:

+ Basis = 0: Số ngày trên tháng là 30, số ngày trên năm là 360 theo chuẩn US.

+ Basis = 1: Số ngày trên tháng bằng số ngày thực tế trên tháng, số ngày trong năm là số ngày thực tế trên năm.

Xem thêm :  Top 5 ổ cứng di động tốt nhất hiện nay

+ Basis = 2: Số ngày thực tế của tháng/ Một năm có 360 ngày.

+ Basis = 3: Số ngày thực tế của tháng/ Một năm có 365 ngày.

+ Basis = 4: Số ngày trên tháng là 30/ Một năm có 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Chú ý:

– Nhập ngày bằng cách sử dụng hàm DATE ( year, moth, day).

– Hàm thực hiện tính khấu hao tới kỳ cuồi cùng của thời hạn hoặc tính khấu hao cho tời khi giá trị tích lũy khấu hao lớn hơn vốn đã bỏ ra trừ đi giá trị còn lại của tài sản khi hết hạn.

– Giá trị khấu hao đạt 50% trong kỳ trước kỳ cuối cùng và tăng 100% trong kỳ cuối cùng.

– Nếu vòng đời của tài sản từ 0 tới 1, 1 tới 2, 2 tới 3, 3 tới 4 => hàm báo lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính khấu hao trong kỳ đầu tiên của một tài sản có số liệu như sau:

Cách sử dụng hàm AMORDEGRC

Tại ô cần tình nhập công thức: =AMORDEGRC(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12).

Cách sử dụng hàm AMORDEGRC 2

Nhấn Enter tính được giá trị khấu hao trong kỳ đầu tiên của tài sản trị giá 68 triệu là:

Cách sử dụng hàm AMORDEGRC 3

Như vậy giá trị khấu hao của tài sản trị giá 68 triệu trong kỳ đầu tiên giá trị khấu hao là 10 triệu.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm AMORDEGRC hy vọng giúp ích cho các bạn trong công việc.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com