Hàm BINOM.DIST.RANGE – Hàm trả về xác suất của một kết quả thử nghiệm dùng phân bố nhị thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BINOM.DIST.RANGE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BINOM.DIST.RANGE - Hàm trả về xác suất của một kết quả thử nghiệm dùng phân bố nhị thức trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất của một kết quả thử nghiệm dùng phân bố nhị thức. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BINOM.DIST.RANGE(trials,probability_s,number_s,[number_s2])

Trong đó:

trials: Số phép thử độc lập, là tham số bắt buộc.

probability_s: Xác suất thành công của mỗi phép thử, là tham số bắt buộc.

number_s: Số lần thành công trong các phép thử phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số phép thử, là tham số bắt buộc.

number_s2: Trả về xác suất mà số phép thử thành công rơi vào giữa number_s number_s2, là tham số tùy chọn và giá trị number_s < number_s2 < trials.

Chú ý:

– Nếu bất kỳ giá trị nào của đối số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu bất kỳ đối số nào nằm ngoài giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number_s và trials không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number_s < 0 hoặc number_s > trials -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

Xem thêm :  Sao y bản chính là gì?

– Hàm sử dụng phương trình:

[sumlimits_{k = S}^{S2} {left( {begin{array}{*{20}{c}}
N\
k
end{array}} right){p^k}{{left( {1 – p} right)}^{N – k}}} ]

Trong đó:

N là phép thử, p là xác suất thành công, s là number_s, s2 là number_s2.

Ví dụ:

Tính xác suất thành công của các phép thử với số liệu trong bảng dưới đây:

Tính xác suất thành công của các phép thử với số liệu trong bảng

– Tính phân bố nhị thức dựa trên 52 lần thành công của 92 phép thử. Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.DIST.RANGE(C6,C7,C8)

Tính phân bố nhị thức dựa trên 52 lần thành công của 92 phép thử

– Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Xác suất thành công là 0.05

– Tính phân bố nhị thức dựa trên 52 đến 65 lần thành công của 92 phép thử. Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.DIST.RANGE(C6,C7,C8,65)

Tính phân bố nhị thức dựa trên 52 đến 65 lần thành công của 92 phép thử

– Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Xác suất thành công là 0.85

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BINOM.DIST.RANGE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com