Hàm COUNTIFS – Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNTIFS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện.

Cú pháp: COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Trong đó:

criteria_range1: Phạm vi thứ nhất của điều kiện 1, là tham số bắt buộc.

criteria1: Điều kiện xác định ô hay tham chiếu được đếm, là tham số bắt buộc.

criteria_range2, criteria2: Là phạm vi dữ liệu thứ 2 muốn đếm tương ứng với điều kiện thứ 2 (criteria2). Là các giá trị tùy chọn chứa tối đa 127 cặp phạm vi và điều kiện.

Chú ý:

– Nếu điều kiện criteria tham chiếu tới một ô trống -> hàm coi ô đó có giá trị là 0.

– Sử dụng các kí tự ?, * để kết hợp trong điều kiện đếm.

Ví dụ:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả dưới đây:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả

1. Tính tổng số mặt hàng táo có đơn giá lớn hơn 25000.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIFS(C6:C10,”Táo*”,D6:D10,”>25000″)

Tại ô cần tính nhập công thức COUNTIFS

Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng táo có đơn giá lớn hơn 25000 là:

Tổng số mặt hàng táo có đơn giá lớn hơn 25000 là 1

2. Tính tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIFS(C6:C10,”*Thái Lan”,D6:D10,”>25000″)

Xem thêm :  Cách kiểm tra tài khoản của bạn đã bị rò rỉ dữ liệu trên mạng chưa

Tại ô cần tính nhập công thức COUNTIFS

– Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000 là:

Tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000 là 2

3. Tính tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá nằm trong khoảng từ 35000 tới 70000.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIFS(C6:C10,”*Thái Lan”,D6:D10,”>35000″,D6:D10,”<70000″)

Tại ô cần tính nhập công thức COUNTIFS

– Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá nằm trong khoảng từ 35000 tới 70000 là:

Tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá nằm trong khoảng từ 35000 tới 70000 là 2

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com