Hàm DCOUNT trong Excel – Cách dùng và ví dụ thực tế

Hàm DCOUNTA là một trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Để hiểu rõ hơn về hàm này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của PKMacBook.com.

Hàm DCOUNT

1. Công dụng của hàm DCOUNT

Hàm DCOUNT như các bạn thấy có chữ COUNT trong tên hàm nên đây là một dòng hàm có tác dụng để đếm.

Hàm DCOUNT giúp các bạn đếm các ô dữ liệu không trống trong cột danh sách hoặc mảng dữ liệu với điều kiện xác định.

2. Cách dùng của hàm DCOUNT

Công thức: = DCOUNT(mảng dữ liệu cần xét;chỉ rõ cột được sử dụng trong mảng;phạm vi ô chứa điều kiện)

Trong đó:

Mảng dữ liệu cần xét của bạn nên chứa cả tiêu đề cho mỗi cột dữ liệu.

Chỉ rõ cột được sử dụng trong mảng để hàm có thể xác định được cột lấy dữ liệu, bạn có thể sử dụng tiêu đề của cột hoặc đánh số cột trong mảng theo thứ tự từ trái sang phải.

Phạm vi ô chứa điều kiện để xác định điều kiện đếm.

3. Ví dụ về hàm DCOUNT

Chúng ta có một ví dụ về một bảng giá cho các dòng điện thoại khác nha. Trong bảng giá này có một số dòng điện thoại sẽ được giảm giá với các mức độ khác nhau. Chúng ta không thể sử dụng hàm đếm thường được mà ở đây cần dùng tới DCOUNTA.

Xem thêm :  Hướng dẫn làm nền đẹp cho Slide PowerPoint

Công thức tính toán được đưa ra ở đây là: =DCOUNTA(A1:D6;4;B9:B10)

Với A1:D6 là mảng dữ liệu chúng ta cần tìm kiếm thông tin trong đó để đếm ra các giá trị phù hợp với điều kiện.

Số 4 ứng với cột số 4 trong mảng dữ liệu A1:D6 cũng chính là cột Ghi chú trong mảng.

Và cuối cùng là điều kiện cần thiết B9:B10, cột điều kiện ứng với giá trị muốn xem xét cần phải có tiêu đề giống với cột được sử dụng trong mảng.

Với chữ Giảm* chúng ta có thể đếm được những ô dữ liệu có chữ Giảm đứng đầu vì dấu * thay thế tất cả các ký tự bất kỳ nào khác.

Ví dụ hàm DCOUNT

Cuối cùng kết quả bạn nhận được là 4 ô đữ liệu chứa chữ Giảm ở đầu. Vì đây là một ví dụ nhỏ nên các bạn cũng có thể đếm bằng mắt thường thấy phép tính đã thực hiện chính xác tác dụng của mình: có 4 ô dữ liệu chứa chữ Giảm giá.

Ví dụ hàm DCOUNT 2

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm DCOUNT trong Excel và cách dùng hàm DCOUNT của PKMacBook.com. Chúc các bạn có thể vận dụng thành thạo hàm DCOUNT vào trong các ứng dụng thực tế.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com