Hàm MAX – Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MAX – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MAX - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị.

Cú pháp: MAX(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, [number2], …):  Là các giá trị muốn tìm giá trị lớn nhất, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> những giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Nếu giá trị các đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị 0.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

– Nếu muốn bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong hàm -> sử dụng hàm MAXA.

Ví dụ:

Tính giá trị lớn nhất trong các giá trị number theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xem thêm :  Chuyển đổi định dạng Video bằng phần mềm Movavi Video Suite

Tính giá trị lớn nhất trong các giá trị number

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MAX(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =MAX(D6:D10)

– Nhấn Enter -> giá trị lớn nhất là:

Nhấn Enter trả về giá trị lớn nhất

– Tính giá trị lớn nhất trong tập các giá trị number và 209 -> nhập công thức: =MAX(D6:D10, 209) -> nhấn Enter -> giá trị lớn nhất là:

Tính giá trị lớn nhất trong tập các giá trị number và 209 - nhập công thức =MAX(D6:D10, 209)

– Trường hợp các giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị 0

Trường hợp các giá trị number không phải là số - hàm trả về giá trị 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MAX trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com