Hàm WEEKDAY – Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WEEKDAY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

Cú pháp: WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

serial_number: Giá trị ngày muốn xác định thứ, là tham số bắt buộc.

return_type: Giá trị xác định kiểu trả về, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng chủ nhật) cho đến 7 (thứ 7).

+ return_type = 2 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 2) cho đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 3 -> Xác định giá trị = 0 (tương ứng thứ 2) cho đến 6 (chủ nhật).

+ return_type = 11 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 2) cho đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 12 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 3) cho đến 7 (thứ 2).

+ return_type = 13 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 4) cho đến 7 (thứ 3).

+ return_type = 14 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 5) cho đến 7 (thứ 4).

+ return_type = 15 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 6) cho đến 7 (thứ 5).

+ return_type = 16 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 7) cho đến 7 (thứ 6)

+ return_type = 17 -> Xác định giá trị = 1 (chủ nhật) cho đến 7 (thứ 7).

Xem thêm :  Top 5 phần mềm gửi mail hàng loạt miễn phí

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.

– Nếu serial_number nằm ngoài giá phạm vi cơ bản -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

–  Nếu return_type nằm ngoài giá phạm vi các giá trị đã xác định ở trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm thứ của những ngày trong bảng sau theo các giá trị return_type khác nhau:

Tìm thứ của những ngày trong bảng sau theo các giá trị return_type khác nhau

– Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKDAY(E7,F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =WEEKDAY(E7,F7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Với cùng 1 giá trị ngày nhưng kiểu trả về return_type khác nhau -> cho kết quả khác nhau:

Với cùng 1 giá trị ngày nhưng kiểu trả về return_type khác nhau - cho kết quả khác nhau

– Trường hợp nhập dữ liệu ngày sai, ở đây nhập giá trị tháng =15 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp nhập dữ liệu ngày sai - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị return_type vượt ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Nếu giá trị return_type vượt ngoài phạm vi các giá trị của nó - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEEKDAY() trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com