Mã bưu điện Bà Rịa – Vũng Tàu – Mã Zip Vũng Tàu

 

Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác bằng đường bộ, đường không, đường thủy và đường sắt cùng tìm hiểu mã zip Vũng Tàu dưới đây.

Mã bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( mã zip vũng tàu) bao gồm 5 chữ số:

– Chữ số đầu tiên xác định mã vùng

– 2 chữ số đầu tiên xác định mã tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu

– 4 chữ số đầu tiên xác định Mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương

– 5 chữ số xác định đối tượng gắn mã

Cấu trúc Mã bưu chính

Mã bưu điện (Postal Code/Zip Code) Bà Rịa – Vũng Tàu: 78000

Số thứ tự Đối tượng gán mã
bưu chính
(2) TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 78
1 BC. Trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 78000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 78001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 78002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 78003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 78004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 78005
7 Đảng ủy Khối cơ quan 78009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 78010
9 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 78011
10 Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 78016
11 Hội đồng nhân dân 78021
12 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 78030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 78035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 78036
15 Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII 78037
16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 78040
17 Sở Công Thương 78041
18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 78042
19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 78043
20 Sở Ngoại vụ 78044
21 Sở Tài chính 78045
22 Sở Thông tin và Truyền thông 78046
23 Sở Văn hóa và Thể thao 78047
24 Sở Du lịch 78048
25 Công an tỉnh 78049
26 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 78050
27 Sở NộI vụ 78051
28 Sở Tư pháp 78052
29 Sở Giáo dục và Đào tạo 78053
30 Sở Giao thông vận tải 78054
31 Sở Khoa học và Công nghệ 78055
32

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

78056
33 Sở Tài nguyên và Môi trường 78057
34

Sở Xây dựng

78058
35

Sở Y tế

78060
36

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

78061
37

Ban Dân tộc

78062
38

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

78063
39

Thanh tra tỉnh

78064
40

Trường Chính trị tình

78065
41

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã
Việt Nam

78066
42

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

78067
43

Bảo hiểm xã hội tỉnh

78070
44

Cục Thuế

78078
45

Cục Hải quan

78079
46

Cục Thống kê

78080
47

Kho bạc Nhà nước tỉnh

78081
48

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

78085
49

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị

78086
50

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

78087
51

Liên đoàn Lao động tỉnh

78088
52

Hội Nông dân tỉnh

78089
53

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

78090
54

Tỉnh Đoàn

78091
55

Hội Liên hiệp Phụ nữ tĩnh

78092
56

Hội cựu chiến binh tỉnh

78093
(2.1)

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

781
1

BC. Trung tâm thành phố Bà Rịa

78100
2

Thành ủy

78101
3

Hội đồng nhân dân

78102
4

Ủy ban nhân dân

78103
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78104
6

P. Phước Hiệp

78106
7

P. Phước Trung

78107
8

P. Phước Nguyên

78108
9

P. Long Toàn

78109
10

P. Long Tâm

78110
11

X. Long Phước

78111
12

X. Hòa Long

78112
13

X. Tân Hưng

78113
14

P. Phước Hưng

78114
15

P. Kim Dinh

78115
16

P. Long Hương

78116
17

BCP. Bà Rịa

78150
18

BC. Kim Hải

78151
19

BC. Hòa Long

78152
20

BC. Trung Tâm Hành Chính

78154
21

BC. HCC Bà Rịa

78198
(2.2)

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

782
1

BC. Trung tâm thành phố Vũng Tàu

78200
2

Thành ủy

78201
3

Hội đồng nhân dân

78202
4

Ủy ban nhân dân

78203
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78204
6

P. 1

78206
7

P.2

78207
8

P.3

78208
9

P.4

78209
10

P. Thắng Tam

78210
11

P.8

78211
12

P.7

78212
13

P. Thắng Nhì

78213
14

P.5

78214
15

P.9

78215
16

P. Nguyễn An Ninh

78216
17

P. 10

78217
18

P. Thắng Nhất

78218
19

P. Rạch Dừa

78219
20

P. 11

78220
21

P. 12

78221
22

X. Long Sơn

78222
23

BCP. Bà Rịa – Vũng Tàu

78250
24

BC. Phường 1

78251
25

BC. Bãi Trước

78252
26

BC. Kinh doanh tiếp thị Vũng Tàu

78253
27

BC. TMĐT Vũng Tàu

78254
28

BC. 5 Tầng

78255
29

BC. Bến Đình

78256
30

BC.Bến Đá

78257
31

BC. 18 Tầng

78258
32

BC. Chí Linh

78259
33

BC. Thắng Nhất

78260
34

BC. Phước Thắng

78261
35

BC. Long Sơn

78262
36

BC. HCC Vũng Tàu

78298
37

BC. Hệ 1 Bà Rịa – Vũng Tàu

78299
(2.3)

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

783
1

BC. Trung tâm huyện Đất Đỏ

78300
2

Huyện ủy

78301
3

Hội đồng nhân dân

78302
4

Ủy ban nhân dân

78303
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78304
6

TT.Đất Đỏ

78306
7

X. Phước Long Thọ

78307
8

X. Long Tân

78308
9

X. Láng Dài

78309
10

X. Lộc An

78310
11

X. Phước Hội

78311
12

X. Long Mỹ

78312
13

TT. Phước Hải

78313
14

BCP. Đất Đỏ

78350
15

BC. Phước Hải

78351
(2.4)

HUYỆN LONG ĐIỂN

784
1

BC. Trung tâm huyện Long Điền

78400
2

Huyện ủy

78401
3

Hội đồng nhân dân

78402
4

Ủy ban nhân dân

78403
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78404
6

TT. Long Điền

78406
7

X. An Nhứt

78407
8

X. An Ngãi

78408
9

X. Tam Phước

78409
10

X. Phước Hưng

78410
11

X. Phước Tỉnh

78411
12

TT. Long Hải

78412
13

BCP. Long Điền

78450
14

BC. Lò Vôi

78451
15

BC. Phước Tỉnh

78452
16

BC. Long Hải

78453
(2.5)

HUYỆN XUYÊN MỘC

785
1

BC. Trung tâm huyện Xuyên Mộc

78500
2

Huyện ủy

78501
3

Hội đồng nhân dân

78502
4

Ủy ban nhân dân

78503
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78504
6

TT. Phước Bửu

78506
7

X. Phước Thuận

78507
8

X. Bông Trang

78508
9

X. Bưng Riềng

78509
10

X. Bình Châu

78510
11

X. Hòa Hội

78511
12

X. Hòa Hiệp

78512
13

X. Tân Lâm

78513
14

X. Bàu Lâm

78514
15

X. Hòa Hưng

78515
16

X. Hòa Bình

78516
17

X. Phước Tân

78517
18

X. Xuyên Mộc

78518
19

BCP. Xuyên Mộc

78550
20

BC. Bình Châu

78551
21

BC. Hòa Hiệp

78552
22

BC. Bàu Lâm

78553
23

BC. Hòa Bình

78554
(2.6)

HUYỆN CHÂU ĐỨC

786
1

BC. Trung tâm huyện Châu Đức

78600
2

Huyện ủy

78601
3

Hội đồng nhân dân

78602
4

Ủy ban nhân dân

78603
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78604
6

TT. Ngãi Giao

78606
7

X. Bình Giã

78607
8

X. Bình Trung

78608
9

X. Quảng Thành

78609
10

X. Xà Bang

78610
11

X. Kim Long

78611
12

X. Cù Bị

78612
13

X. Bàu Chinh

78613
14

X. Láng Lớn

78614
15

X. Bình Ba

78615
16

X. Suối Nghệ

78616
17

X. Nghĩa Thành

78617
18

X. Đá Bạc

78618
19

X. Xuân Sơn

78619
20

X. Sơn Bình

78620
21

X. Suối Rao

78621
22

BCP. Châu Đức

78650
23

BC. Kim Long

78651
24

BC. Suối Nghệ

78652
25

BC. Sơn Bình

78653
(2.7)

THỊ XÃ PHÚ MỸ

787
1

BC. Trung tâm thị xã Phú Mỹ

78700
2

Thị ủy

78701
3

Hội đồng nhân dân

78702
4

Ủy ban nhân dân

78703
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78704
6

P. Phú Mỹ

78706
7

P. Mỹ Xuân

78707
8

P. Hắc Dịch

78708
9

X. Sông Xoài

78709
10

X. Tóc Tiên

78710
11

P. Tân Phước

78711
12

X. Châu Pha

78712
13

X. Tân Hòa

78713
14

X. Tân Hải

78714
15

P. Phước Hòa

78715
16

BCP. Phú Mỹ

78750
17

BC. KHL Phú Mỹ

78751
18

BC. Phú Mỹ

78752
19

BC. Mỹ Xuân

78753
20

BC. Mỹ Xuân A

78754
21

BC. Hắc Dịch

78755
22

BC. Sông Xoài

78756
23

BC. Tân Phước

78757
24

BC. Hội Bài

78758
25

BC. Phước Hòa

78759
(2.8)

HUYỆN CÔN ĐẢO

788
1

BC. Trung tâm huyện Côn Đảo

78800
2

Huyện ủy

78801
3

Hội đồng nhân dân

78802
4

Ủy ban nhân dân

78803
5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78804
6

BCP. Côn Đảo

78850
7

BC. Bến Đầm

78851
Xem thêm :  Đặc sản Phú Quốc - Những món ăn đặc sản Phú Quốc làm quà ngon nhất

Hướng dẫn cách ghi mã bưu chính (mã bưu điện) khi gửi thư, hàng hóa tới Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    1. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

 

    1. Mã bưu chính là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/thành phố và được phân cách vói tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.

 

    1. Mã bưu chính phải được in hoặc viết tay rõ ràng, dễ đọc.

 

Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu chính, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.

Mẫu 1: Bưu gửi không có ô dành riêng cho Mã bưu chính

Cách ghi mã bưu chính khi gửi thư

Mẫu 2: Bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính

Cách ghi mã bưu điện khi gửi thư

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm các bài viết hay khác trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com