Ẩn, hiện các nhãn của biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách hiện/ẩn các nhãn của biểu đồ trong Excel 2013.

Chart Legend

Ví dụ có biểu đồ đã tạo như sau:

Cách hiện/ ẩn các nhãn của biểu đồ trong Excel 2013

1. Muốn thêm doanh thu chi tiết cho các nhân viên hiển thị ngay trên biểu đồ làm như sau:

Kích chọn biểu đồ -> Design -> Add Chart Element -> Data labels -> chọn vị trí đặt dữ liệu, ví dụ ở đây chọn OutSide End:

Kích chọn biểu đồ - Design - Add Chart Element - Data labels - OutSide End

– Kết quả số liệu doanh thu hiển thị sau khi kết thúc cột dữ liệu:

2. Hiển thị thêm các nhãn Legend.

2.1 Hiển thị nhãn Legend.

– Kích chọn biểu đồ -> Design -> Add Chart Element -> Legend -> lựa chọn vị trí đặt nhãn, ví dụ chọn Top:

Kích chọn biểu đồ - Design - Add Chart Element - Legend - Top

– Kết quả nhãn hiển thị nội dung biểu đồ được hiển thị:

Kết quả nhãn hiển thị nội dung biểu đồ được hiển thị

2.2 Hiệu chỉnh các nhãn.

Để hiệu chỉnh lại nhãn -> kích chọn vào tên nhãn, ví dụ ở đây hiệu chỉnh nhãn doanh thu.

Bước 1: Kích chọn vào nhãn cần hiệu chỉnh -> Format -> Shape Styles -> lựa chọn các tính năng hỗ trợ điều chỉnh khung của nhãn:

+ Shape Fill: Tô màu nền cho khung của nhãn.

+ Shape OutLine: Tô màu viền cho khung của nhãn.

+ Shape Effects: Tạo hiệu ứng cho khung của nhãn.

Điều chỉnh khung của nhãn

Bước 2: Hiệu chỉnh lại nội dung text trong nhãn:

Kích chọn nhãn cần hiệu chỉnh -> Format -> WordArt Styles -> lựa chọn các kiểu định dạng sau:

Xem thêm :  Cách sửa lỗi IDM không tự động bắt link tải

+ Text Fill: Tô màu cho chữ.

+ Text Outline: Tô màu viền cho chữ.

+ Text Effects: Tạo hiệu ứng cho chữ.

Hiệu chỉnh lại nội dung text trong nhãn

– Ngoài cách trên bạn hãy kích đúp vào tên nhãn -> hộp thoại Format Legend hiển thị -> tùy chỉnh các thuộc tính cho nhãn trong hộp thoại này:

Tùy chỉnh các thuộc tính cho nhãn trong hộp thoại Format Legend

Bước 3: Thay đổi lại Font chữ, cỡ chữ cho nhãn. Trường hợp nếu bạn thấy nhãn có size hơi nhỏ hoặc muốn thay đổi font chữ thực hiện như sau:

– Chuột phải vào nhãn -> Chọn Font:

Chuột phải vào nhãn - Chọn Font

Hộp thoại Font xuất hiện -> thay đổi các tùy chọn cho nhãn trong hộp thoại -> cuối cùng kích chọn OK để hoàn tất.

Thay đổi các tùy chọn cho nhãn trong hộp thoại Font

– Sau khi thực hiện các bước trên được kết quả:

Sau khi thực hiện các bước trên được kết quả

– Nếu bạn không muốn hiển thị các Legend kích chọn vào biểu đồ -> Design -> Add Chart Element -> Legend -> None nhãn tự động bị loại bỏ trên biểu đồ:

Kích chọn vào biểu đồ - Design - Add Chart Element - Legend - None

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách ẩn/ hiện các nhãn của biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com