Bài tập thực hành về bảng thống kê sản xuất trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về bảng thống kê sản xuất trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Tính giá trị tổng cộng của các mặt hàng

Lập bảng thống kê sản xuất. Trước tiên tính giá trị tổng cộng của các mặt hàng. Sử dụng biểu đồ thống kê dữ liệu trực quan để so sánh giữa các quý của các mặt hàng.

Bước 1: Tính tổng số lượng các mặt hàng bán được trong năm. Tại ô cần tính nhập công thức: =SUM(D5:G5) -> nhấn Enter -> kết quả trả về là:

Tính tổng số lượng các mặt hàng bán được trong năm

Bước 2: Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 3: Lựa chọn vùng dữ liệu cần tạo biểu đồ thống kê -> Insert -> vào mục Columns -> lựa chọn  loại biểu đồ cần tạo:

Lựa chọn loại biểu đồ cần tạo

Bước 4: Sau khi lựa chọn xong kiểu biểu đồ được như hình vẽ:

Lựa chọn xong kiểu biểu đồ

Bước 5: Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề ngay trên biểu đồ:

Có thể chỉnh sửa tiêu đề ngay trên biểu đồ

Bước 6: Trường hợp muốn thay đổi vị trí các ghi chú, ví dụ thay đổi ghi chú các mặt hàng sang bên phải thực hiện như sau: Kích chọn vào biểu đồ -> kích chọn vào biểu tượng Chart Element -> Legend -> Right:

Thay đổi ghi chú các mặt hàng sang bên phải

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa có biểu đồ như hình vẽ:

Sau khi chỉnh sửa có biểu đồ như hình vẽ

Nhìn vào biểu đồ bạn có ngay sự so sánh và thống kê dữ liệu giữa các quý và các mặt hàng theo quý. Không đơn thuần là những con số được tổng hợp nữa, biểu đồ giúp bạn thống kê dữ liệu nhanh, có cái nhìn trực quan và đưa ra xu hướng cũng như biện pháp khắc phục cho những mặt hàng còn hạn chế

Xem thêm :  Những mẹo tạo Slide thuyết trình Powerpoint đẹp

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thống kê hàng sản xuất trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com