Hàm AVERAGEIF – Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số với điều kiện xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AVERAGEIF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm AVERAGEIF - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số với điều kiện xác định trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số với điều kiện xác định.

Cú pháp: AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong đó:

range: Vùng dữ liệu cần tính giá trị trung bình cộng, là tham số bắt buộc.

criteria: Điều kiện để tính trung bình cộng cho các đối số, là tham số bắt buộc.

average_range: Tập hợp các ô thực tế được tính, là giá trị tùy chọn, nếu bỏ qua phạm vi được dùng.

Chú ý:

– Nếu giá trị các đối số có chứa giá trị logic hoặc ô trống -> giá trị đó bị bỏ qua.

– Nếu phạm vi tính là ô trống hoặc dạng văn bản -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

– Nếu một ô trong tiêu chí bị bỏ trống -> hàm coi đó là giá trị bằng 0.

– Có thể sử dụng các kí tự thay thế như *,?.. trong điều kiện tính trung bình cộng.

average_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ với phạm vi.

Ví dụ:

Tính trung bình cộng của các giá trị với điều kiện trong bảng dữ liệu sau:

Tính trung bình cộng của các giá trị với điều kiện trong bảng

1. Tính trung bình cộng lợi nhuận của các nhóm hàng có lợi nhuận lớn hơn 200.

Xem thêm :  Cách lấy ngày hiện tại trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGEIF(C6:C10,”>200″,C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức AVERAGEIF

– Nhấn Enter -> trung bình cộng của các mặt hàng có lợi nhuận lớn hơn 200 là:

Trung bình cộng của các mặt hàng có lợi nhuận lớn hơn 200 là 303.67

2. Tính trung bình cộng lợi nhuận của các mặt hàng tiêu dùng.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGEIF(B6:B10,”=*tiêu dùng*”,C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức AVERAGEIF

– Nhấn Enter -> trung bình cộng lợi nhuận của các mặt hàng tiêu dùng là:

Trung bình cộng lợi nhuận của các mặt hàng tiêu dùng là 254.00

3. Tính trung bình cộng lợi nhuận của các mặt hàng ngoại trừ nhóm hàng tiêu dùng.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGEIF(B6:B10,”<>*tiêu dùng*”,C6:C10) -> nhấn Enter -> trung bình cộng lợi nhuận của các nhóm hàng ngoại trừ nhóm hàng tiêu dùng là:

Trung bình cộng lợi nhuận của các nhóm hàng ngoại trừ nhóm hàng tiêu dùng là 213.00;

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com