Hàm CONFIDENCE.T – Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CONFIDENCE.T – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CONFIDENCE.T - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)

Trong đó:

alpha: Mức quan trọng để tính mức tin cậy, với mức tin cậy = 100*(1-alpha) , là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu, và được coi là đã được xác định, là tham số bắt buộc.

size: Cỡ mẫu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì giá trị nào của các tham số không trái dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc alpha  ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu size không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu size = 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ:

Tính khoảng tin cậy trung bình tổng thể dựa trên phân bố t Student với số liệu trong bảng dưới đây:

Tính khoảng tin cậy trung bình tổng thể dựa trên phân bố t Student

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CONFIDENCE.T(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =CONFIDENCE.T(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> khoảng tin cậy trung bình của tổng thể là:

Xem thêm :  Cách giảm dung lượng file PDF hiệu quả

Nhấn Enter trả về khoảng tin cậy trung bình của tổng thể

– Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc alpha  ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc alpha  ≥ 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp size = 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp size = 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONFIDENCE.T trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com