Hàm DAYS360 – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DAYS360 – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày (từ 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày). Hàm hữu ích trong việc tính các khoản thanh toán trong hệ thống kế toán dựa trên mười hai tháng 30 ngày.

Cú pháp: DAYS(start_date,end_date,[method])

Trong đó:

start_date: Ngày kết thúc để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

end_date: Ngày bắt đầu để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

method: Giá trị logic xác định cách tính ngày, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:

+ method = FALSE hoặc bỏ qua -> tính số ngày theo phương pháp Hoa Kỳ (NASD). Ngày kết thúc của tháng là ngày thứ 30, nếu ngày kết thúc sớm hơn 30 ngày thì ngày kết thúc sẽ bằng ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

+ method = TRUE -> tính số ngày theo phương pháp Châu Âu, ngày bắt đầu và kết thúc của tháng vào ngày 31 của tháng sẽ bằng ngày 30 của tháng đó.

Chú ý:

– Nếu 1 trong 2 đối số end_datestart_date nằm ngoài phạm vi hợp lệ của ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Cách dùng Gmail cho người mới – Nhận & gửi thư, sắp xếp thư, xóa thư đã gửi, khôi phục thư đã xóa

– Nếu 1 trong 2 đối số end_datestart_date không thể phân tích thành ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày giữa các ngày trong bảng dưới đây:

Tính số ngày giữa các ngày trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DAYS360(F7,G7,H7).

Tại ô cần tính nhập công thức =DAYS360(F7,G7,H7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại với method = False.

Sao chép công thức cho giá trị còn lại với method = False

– Ở đây cùng 1 giá trị nhưng khác nhau phương thức khác nhau -> giá trị khác nhau.

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DAYS360 trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com