Hàm DB – Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Trong quá trình sử dụng và đầu tư các thiết bị kĩ thuật các bạn phải xem xét mức chi phí và tính phí hao mòn tài sản khi đi vào sử dụng. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm DB – Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể với việc sử dụng phương pháp tính số dư giảm dần theo mức độ cố định.

Mô tả: Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể với việc sử dụng phương pháp tính số dư giảm dần theo mức độ cố định.

Cú pháp: DB(cost, salvage, life, period, [month]).

Trong đó:

cost: Chi phí ban đầu của tài sản, tham số bắt buộc.

salvage: Giá trị thu hồi của tài sản hay giá trị khấu hao của tài sản, là tham số bắt buộc.

Life: Số kì khấu hao của tài sản hay còn gọị là tuổi thọ hữu ích của tài sản, là tham số bắt buộc.

Period: Kỳ hạn muốn tính khấu hao, là tham số bắt buộc và phải có cùng đơn vị tuổi thọ.

Month: Số tháng tính trong năm đầu tiên, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định là 12.

Chú ý:

– Trong hàm DB kỳ đầu tiên và kỳ cuối cùng dùng công thức đặc biệt khác với những kỳ khác:

Xem thêm :  Hướng dẫn cách tạo danh sách xổ xuống hay Drop-down List trong Excel

+ Kỳ đầu tiên được tính bằng công thức: DB = cost *rate *month /12.

+ Kỳ cuối cùng tính bằng công thức: DB= (cost – tổng khấu hao của các kỳ trước) * rate *(12-month))/12.

Ví dụ:

Với bảng số liệu sau:

Bảng số liệu

Hãy tính:

– Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ nhất.

– Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ 2.

– Tính khấu hao của tài sản ở năm thứ 5, trong 6 tháng.

Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ nhất.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DB(D5,D6,D7,1).

Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ nhất

Kết quả:

Kết quả

Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ hai.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DB(D5,D6,D7,2).

Tính khấu hao của tài sản trong năm thứ hai

Kết quả:

Kết quả 2

Tính khấu hao của tài sản năm thứ 5, trong 6 tháng.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DB(D5,D6,D7,5,6).

Tính khấu hao của tài sản năm thứ 5, trong 6 tháng

Kết quả:

Kết quả 3

Qua 3 giá trị qua các năm nhận thấy giá trị khấu hao tài sản giảm dần qua các năm. Hy vọng sẽ giúp các bạn định rõ và có biện pháp hợp lý khi sử dụng tài sản.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com