Hàm FISHERINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FISHERINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher. Sử dụng hàm này để phân tích sự tương quan giữa 2 mảng dữ liệu, nếu y = FISHER(x) -> FISHERINV(y) = x.

Cú pháp: FISHER(y)

Trong đó:

y: Giá trị số muốn thực hiện nghịch đảo của phép biến đổi Fissherinv.

Chú ý:

– Nếu y không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

– Phương trình biến đổi Fissherinv là:

[x = frac{{{e^{2y}} – 1}}{{{e^{2y}} + 1}}]

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FISHERINV(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =FISHERINV(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv là:

Nhấn Enter trả về giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv

– Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp y không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp y không phải dạng số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FISHERINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Keynote là gì? Tìm hiểu về Keynote