Hàm HOUR – Hàm trả về giờ của 1 giá trị thời gian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HOUR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HOUR - Hàm trả về giờ của 1 giá trị thời gian trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị giờ của một giá trị thời gian, giờ được trả về dưới dạng số nguyên.

Cú pháp: HOUR(serial_number)

Trong đó: serial_number là giá trị thời gian muốn tính giờ, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp giá trị serial_number là giá trị ngày không xác định thời gian hàm sẽ trả về giá trị #VALUE!.

– Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và nó được thể hiện bởi số thập phân.

Ví dụ:

Tính giá trị giờ trong giá trị thời gian ở bảng sau:

Tính giá trị giờ trong giá trị thời gian ở bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =HOUR(E7).

Tại ô cần tính nhập công thức =HOUR(E7)

– Nhấn Enter ­-> 25% của 24 giờ là:

Nhấn Enter cho kết quả 25% của 24 giờ

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị seri_number không chứa đơn vị chỉ giờ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị seri_number không chứa đơn vị chỉ giờ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể trong quá trình làm việc với hàm HOUR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Hồ sơ xin việc mẫu