Hàm HYPGEOM.DIST – Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HYPGEOM.DIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố siêu bội, sử dụng hàm này cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn vowismooix quan sát có thể là thành công hoặc không.

Cú pháp: HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

Trong đó:

sample_s: Số lần thành công trong mẫu, là tham số bắt buộc.

number_sample: Kích thước của mẫu, là tham số bắt buộc.

population_s: Số lần thành công, là tham số bắt buộc.

number_pop: Kích thước của tập hợp, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, là tham số tùy chọn gồm có các giá trị sau:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bỗ lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Bất kì đối số nào của hàm không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu bất kì giá trị của đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu sample_s < 0 hoặc sample_s lớn hơn số nhỏ hơn trong hai số: number_sample hoặc population_s -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu sample_s nhỏ hơn số lớn hơn trong hai số: 0 và (number_sample – number_population + population_s) -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Tên Hán Việt của BTS

– Nếu number_sample ≤ 0 hoặc number_sample > number_population -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu population_s ≤ 0 hoặc population_s > number_population -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number_pop ≤ 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình phân bố siêu bội là:

[Pleft( {X = x} right) = hleft( {x;n,M,N} right) = frac{{left( {begin{array}{*{20}{c}}

M\

x

end{array}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}}

{N – M,}\

{n – x}

end{array}} right)}}{{left( {begin{array}{*{20}{c}}

N\

n

end{array}} right)}}]

Trong đó:

+ x = sample_s

+ n = number_sample

+ M = population_s

+ N = number_pop

– Hàm HYPGEOM.DIST dùng để lấy mẫu nhưng không thay thế một tập hữu hạn.

Ví dụ:

Tính hàm phân bố siêu bội lũy tích và xác suất với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính hàm phân bố siêu bội lũy tích và xác suất với số liệu trong bảng

– Tính giá trị hàm siêu bội lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =HYPGEOM.DIST(D6,D7,D8,D9,D10)

Tính giá trị hàm siêu bội lũy tích =HYPGEOM.DIST(D6,D7,D8,D9,D10)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm siêu bội lũy tích là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm siêu bội lũy tích

– Tính giá trị hàm siêu bội xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =HYPGEOM.DIST(D6,D7,D8,D9,D11)

Tính giá trị hàm siêu bội xác suất =HYPGEOMDIST(D6,D7,D8,D9,D11)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm siêu bội xác suất là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm siêu bội xác suất

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HYPGEOM.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com