Hàm IMSUM và IMSUB – Tính tổng và hiệu số phức trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm IMSUM và IMSUB – Tính tổng và hiệu của hai số phức trong excel.

1. Hàm IMSUM

Mô tả: Hàm thực hiện tính tổng của 2 hoặc nhiều số phức trong excel.

Cú pháp: = IMSUM(inumber1, inumber2,…).

Trong đó:

– inumber1, inumber2,…: là các số phức cần tính tổng, có tối đa 255 số phức, tối thiểu phải có 2 số phức.

Chú ý:

– Tổng của 2 số phức được tính như sau:

Công thức

Ví dụ:

Tính tổng các số phức sau:

Cách sử dụng hàm IMSUM

Tai ô cần tính tổng số phức thứ 1 và thứ 2 nhập công thức sau: IMSUM (B6, D6) -> Nhấn Enter -> tổng của 2 số phức 1 và 2 là:

Cách sử dụng hàm IMSUM 2

Tại ô cần tính tổng của 3 số phức nhập công thức: IMSUM(B6,C6,D6) -> Tổng của 3 số phức là:

Cách sử dụng hàm IMSUM 3

2. Hàm IMSUB

Mô tả: Hàm trả về hiệu số của hai số phức có định dạng x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMSUB(inumber1, inumber2).

Trong đó:

inumber1: Là số phức thứ 1, là số bị trừ

inumber2: là số phức thứ 2, số trừ.

Chú ý:

– Hàm IMSUB chỉ có 2 tham số, không thể làm phép trừ giữa 3 số phức trở lên.

– Hiệu số được tính dựa trên công thức:

Công thức 2

Ví dụ:

Tính hiệu của 2 số phức 1 và 2, 2 và 3.

Cách sử dụng hàm IMSUM 4

Tại ô cần tính hiệu của số phức thứ 1 và thứ 2 nhập công thức: IMSUB(B6, C6) -> Nhấn Enter -> hiệu số phức thứ 1 và 2 là:

Xem thêm :  Chạy thử phần mềm an toàn bằng Sandboxie

Cách sử dụng hàm IMSUM 5

Tại ô cần tính hiệu của số phức thứ 2 và thứ 3 nhập công thức: IMSUB(C6, D6) -> Nhấn Enter -> hiệu số phức thứ 2 và 3 là:

Cách sử dụng hàm IMSUM 6

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và ví dụ cụ thể về hàm IMSUM và IMSUB hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com