Hàm QUARTILE.INC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm QUARTILE.INC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

NgaTTN_Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, với các giá trị phân vị từ 0 tới 1 bao gồm 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.INC(array,quart)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi chứa các giá trị muốn tìm tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

quart: Vị trí của tứ phân vị cần trả về, là tham số bắt buộc gồm các giá trị sau:

+ quart = 0 -> hàm trả về giá trị tối thiểu.

+ quart = 1 -> hàm trả về tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25).

+ quart = 2 -> hàm trả về giá trị trung vị (phân vị thứ 50).

+ quart = 3 -> hàm trả về tứ phân vị thứ 3 (phân vị thứ 75).

+ quart = 4 -> hàm trả về giá trị tối đa.

Chú ý:

– Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu quart > 4 hoặc quart < 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm MIN và MAX, MEDIAN trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.INC với tương ứng với giá trị quart = 0, quart = 4, quart = 2.

Xem thêm :  Cách lưu địa chỉ trang web để xem lại sau trên Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox

Ví dụ:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng

Xác định vị trí phân vị thứ 1. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.INC(D6:J6,D7)

Xác định vị trí phân vị thứ 1 =QUARTILE.INC(D6:J6,D7)

– Nhấn Enter -> phân vị thứ 1 là:

Nhấn Enter trả về phân vị thứ 1

– Phân vị thứ 4. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.INC(D6:J6,D8). Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Xác định vị trí phân vị thứ 4

– Trường hợp giá trị quart = 0 -> hàm vẫn tính toán bình thường.

Trường hợp giá trị quart = 0 - hàm vẫn tính toán bình thường

– Trường hợp giá trị quart = 6 > 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị quart = 6 > 4, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.INC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com