Hàm SUMIFS trong Excel

Bạn đang xem: Hàm SUMIFS trong Excel

Các bạn đã biết cách tính tổng trong Excel với hàm SUM(), nhưng để tính tổng các ô thỏa mãn với nhiều điều kiện cho trước thì có thể các bạn chưa biết. Hàm SUMIFS() giúp các bạn nhanh chóng tính tổng các ô trong phạm vi thỏa mãn với một hay nhiều điều kiện.

Hàm SUMIFS trong Excel 1

Bài viết dưới đây sẽ mô tả cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm SUMIFS() trong Excel.

Mô tả

Hàm SUMIFS() là hàm tính tổng các ô trong vùng, phạm vi lựa chọn thỏa mãn một hay nhiều điều kiện.

Cú pháp

=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

Trong đó:

sum_range: là các ô cần tính tổng bao gồm các số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa các số, các giá trị trống và giá trị text được bỏ qua. Là tham số bắt buộc.

criteria_range1: phạm vi cần được đánh giá bằng điều kiện, bắt buộc.

criteria1: điều kiện dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô, bắt buộc.

criteria_range2,criteria2,… : tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, hàm cho phép tối đa 127 cặp criteria_range,criteria.

Ghi chú

– Mỗi ô trong vùng, phạm vi sum_range sẽ được cộng tổng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện tương ứng đã xác định là đúng cho ô đó.

– Các ô trong sum_range có chứa TRUE được coi là 1, các ô chưa FALSE được coi là 0.

Xem thêm :  Cách gộp 2 hay nhiều ô trong Excel mà không mất dữ liệu

– Mỗi criteria_range phải có cùng kích thước, hình dạng giống với sum_range, tức là criteria_range và sum_range phải có cùng số hàng và cùng số cột.

– Trong điều kiện criteria các bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện: dấu hỏi chấm (?) thay cho ký tự đơn nào đó, dấu sao (*) thay cho một chuỗi nào đó. Nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì các bạn phải nhập thêm dấu ~ trước đó.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm SUMIFS trong Excel 2

Yêu cầu:

1. Tính tổng số lượng sản phẩm đã bán của nhân viên tên Nga với STT

2. Tính tổng số lượng sản phẩm đã bán của nhân viên tên Hương với tất cả các sản phẩm trừ “Na”.

Kết quả sau khi áp dụng hàm SUMIFS() như sau:

Hàm SUMIFS trong Excel 3

Như vậy, với nội dung trong khuôn khổ bài viết này đã trình bày, các bạn đã có thể biết cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm SUMIFS() thông qua ví dụ cụ thể. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com