Hàm TIME – Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TIME – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian. Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Cú pháp: TIME(hour, minute, second)

Trong đó:

hour: Giá trị giờ trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân, có giá trị từ 0 tới 32767. Mọi giá trị lớn hơn 23 sẽ được chia cho 24 và phần còn lại được coi là giờ.

minute: Giá trị phút trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân, có giá trị từ 0 tới 32767. Mọi giá trị lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ phút giây.

second: Giá trị giây trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân, có giá trị từ 0 tới 32767. Mọi giá trị lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ phút giây.

Chú ý:

– Giá trị thời gian được biểu thị bằng số thập phân thông qua giá trị ngày: 0.5 = 12 giờ, 1 = 1 ngày…

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị thời gian sau sang dạng số thập phân sử dụng hàm TIME()

Xem thêm :  Benchmark là gì? Các công cụ Benchmark phổ biến trên thế giới hiện nay

Chuyển đổi các giá trị thời gian sau sang dạng số thập phân sử dụng hàm TIME()

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TIME(E8,F8,G8).

Tại ô cần tính nhập công thức =TIME(E8,F8,G8)

– Nhấn Enter -> kết quả giá trị 12:32:15 là:

Nhấn Enter - kết quả giá trị 12:32:15

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TIME() trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com