So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

Bài viết dưới đây giúp các bạn phân biệt rõ về ý nghĩa cũng như cách sử dụng giữa 2 hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel.

1. Về ý nghĩa:

– Giống nhau: Cả 2 hàm đều trả về số thứ tự.

– Khác nhau:

+ Hàm WEEKDAY cho biết số thứ tự của ngày trong tuần.

+ Hàm WEEKNUM cho biết số thứ tự của tuần trong năm.

+ Giá trị trả về:

* Hàm WEEKDAY nằm trong tập {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.

* Hàm WEEKNUM lớn hơn giá trị hàm WEEKDAY tương ứng với tổng số tuần trong năm.

2. Về cú pháp:

2.1. Hàm WEEKDAY

Cú pháp: WEEKDAY(serial_number,[return_type]).

Trong đó:

serial_number: là một số tuần tự thể hiện ngày tháng muốn xác định thứ trong tuần, là tham số bắt buộc.

return_type: là một số dùng để xác định kiểu giá trị trả về, là tham số tùy chọn, mặc định là 1, có các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua: Giá trị từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

+ return_type = 2: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 3: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 11: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 12: Là số từ 1 (thứ 3) đến 7 (thứ 2).

+ return_type = 13: Là số từ 1 (thứ 4) đến 7 (thứ 3).

Xem thêm :  Tổng hợp những ảnh bìa cute đẹp nhất

+ return_type = 14: Là số từ 1 (thứ 5) đến 7 (thứ 4).

+ return_type = 15: Là số từ 1 (thứ 6) đến 7 (thứ 5).

+ return_type = 16: Là số từ 1 (thứ 7) đến 7 (thứ 6).

+ return_type = 17: Là số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

2.2. Hàm WEEKNUM

Cú pháp: WEEKNUM(serial_number,[return_type]).

Trong đó:

serial_number: Là một ngày trong tuần, là tham số bắt buộc.

return_type: Là một số để xác định tuần bắt đầu từ ngày nào, giá trị mặc định là 1 có các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> tuần bắt đầu vào là chủ nhật và giá trị =1.

+ return_type = 2 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và giá trị =1.

+ return_type = 11 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và giá trị =1.

+ return_type = 12 -> tuần bắt đầu vào thứ 3 và giá trị =1.

+ return_type = 13 -> tuần bắt đầu vào thứ 4 và giá trị =1.

+ return_type = 14 -> tuần bắt đầu vào thứ 5 và giá trị =1.

+ return_type = 15 -> tuần bắt đầu vào thứ 6 và giá trị =1.

+ return_type = 16 -> tuần bắt đầu vào thứ 7 và giá trị =1.

+ return_type = 17 -> tuần bắt đầu vào chủ nhật và giá trị =1.

+ return_type = 21 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và giá trị =2.

Như vậy về số tham số 2 hàm giống nhau nhưng khác nhau ở giá trị các tham số và giá trị trả về.

3. Ví dụ:

Tính ngày 6/15/2016 là ngày thứ mấy và nằm trong tuần thứ bao nhiêu của năm.

Xem thêm :  Cách truy cập trang web bị chặn mới nhất

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

– Tính xem ngày 6/15/2016 là ngày thứ mấy trong tuần.

Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKDAY(D6,D7).

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả ngày 6/15/2016 là ngày thứ 4 trong tuần.

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 3

– Tính ngày 6/15/2016 nằm trong tuần thứ bao nhiêu của năm.

Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKNUM(D6,D7).

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 4

Nhấn Enter -> ngày 6/15/2016 nằm ở tuần thứ 25 của năm 2016.

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 5

Như vậy với cùng một ngày sử dụng 2 hàm WEEKNUMWEEKDAY sẽ xác định ngày đó là thứ mấy trong tuần và nằm ở tuần thứ bao nhiêu trong năm.

Trên đây là sự so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 hàm WEEKNUMWEEKDAY hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com