Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Nguyễn Đức Va Xion September 24, 2017

Bây giờ em có 2 chuỗi số nằm ở 2 ô tham chiếu là A1 và A2
VD: Chuỗi 1: 01,10,29,38,47,56,65,74,83,92,04,13,22,31,40,59,68,77,86,95,05,14,23,32,41,50,69,78,87,96,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98,
Chuỗi 2:
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,
Mục đích: em muốn viết 1 công thức để lấy ra các ký tự trùng nhau trong 2 chuỗi số này
Yêu cầu trong đó.; trả về kết quả 1 chuỗi có dạng như trên nhưng chỉ bao gồm các số trùng nhau trong 2 chỗi số trên.
Vì nó vượt quá khả năng của bản thân nên em đăng lên đây mong các bác, anh chị nào có khả năng xin giúp em với ạ.
Em xin trân thành cảm ơn.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Xóa file cứng đầu trên máy tính