Cách cố định cột và dòng tiêu đề trong Excel

Tại sao cần phải cố định dòng trong Excel. Với những bạn thường xuyên làm việc với file excel có số lượng bản ghi lớn thì không thể không dùng tới. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách cố định cột và dòng trong Excel 2013.

1. Cố định dòng

Chú ý: Điều quan trọng ở việc cố định dòng hoặc cột là xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới của dòng cần cố định. Lưu ý: các dòng nằm phía trước dòng đặt con trỏ chuột đều được cố định.

Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Ví dụ: Cố định dòng số 1 và dòng số 2 => đặt con trỏ chuột tại dòng thứ 3 ô thứ 1. Như vậy khi bạn di chuyển tới bản ghi thứ n với n rất lớn thì dòng 1 và dòng 2 vẫn hiển thị và cố định trên đầu trang.

Freeze Panes

Bạn hãy so sánh kết quả: Dòng số 1, 2 được cố định. Khi kéo chuột xuống dòng thứ 15, 16 thì dòng tiêu đề và các thuộc tính của cột vẫn được hiển thị.

Tiêu đề và các thuộc tính hiển thị

Chú ý: Có thể chọn cố định dòng đầu tiên bằng cách kích chọn vào Freeze Top Row.

Xem thêm :  30+ Kiểu tóc đẹp cho tuổi 35

Freeze Top Row

2. Cố định cột

– Bước 1: Có 2 cách xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

+ Cách 1: Bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí ô đầu tiên của cột sau cột được cố định (Ví dụ cố định cột thứ n thì đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của cột thứ n+1). Cố định cột STT đặt con trỏ chuột tại ô (B, 2).

Con trỏ chuột ở vị trí đầu

Chú ý: Các cột nằm phía trước cột đặt con trỏ chuột đều được cố định.

+ Cách 2: Bôi đen toàn bộ cột sau cột được cố định.

Ví dụ cố định cột STT ta bôi đen cột Họ.

Bôi đen toàn bộ cột

Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Freeze Panes 2

Bạn hãy so sánh kết quả: Khi chúng ta kéo cột Họ đã bị che khuất nhưng cột STT vẫn cố định và được hiển thị trên đầu trang.

So sánh kết quả

Chú ý: Nếu muốn cố định cột đầu tiên thay vì bạn chọn Freeze Panes -> Freeze First Column.

Freeze First Column

3. Cố định cả dòng và cột

– Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

+ Ví dụ: Cố định cột STT và dòng 1+2 -> Đặt con trỏ chuột tại ô C3.

Xác định vị trí đặt con trỏ

Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Freeze Panes 3

Kết quả thu được:

Kết quả

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com