Cách xem và xóa mật khẩu đã lưu trên trình duyệt Firefox, Chrome, Cốc Cốc

1. Trên trình duyệt FireFox

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox tìm đến trình cài đặt -> Tùy chọn.

Tùy chọn

Bước 2: Chọn tab Bảo mật -> Save Logins.

Save Logins

Bước 3: Danh sách tất cả tên đăng nhập đã lưu được hiển thị. Bạn muốn xem mật khẩu đã lưu kích chọn Hiện các Mật khẩu.

Hiện các Mật khẩu

Muốn xóa tên và mật khẩu đã lưu kích chọn Xóa hoặc có thể kích chọn Xóa toàn bộ để loại bỏ tất cả mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu -> Chọn Đóng để hoàn thành.

Xóa

2. Trên trình duyệt Google Chorme

Bước 1: Mở trình duyệt Google Chorme tìm đến trình cài đặt -> nhấn chọn Cài đặt.

Cài đặt

Bước 2: Kích chọn Hiển thị cài đặt nâng cao.

Hiển thị cài đặt nâng cao

Bước 3: Chọn Quản lý mật khẩu.

Quản lý mật khẩu

Bước 4: Danh sách mật khẩu đã lưu được hiển thị, kích chọn mật khẩu muốn xóa -> nhấn dấu “X” để xóa mật khẩu.

Hoàn tất

3. Trên trình duyệt Cốc Cốc

Bước 1: Kích chuột vào biểu tượng Cốc Cốc -> Chọn Cài đặt.

Cài đặt 2

Bước 2: Chọn Hiển thị cài đặt nâng cao.

Hiển thị cài đặt nâng cao 2

Bước 3: Di chuyển chuột xuống phía dưới chọn Quản lý mật khẩu.

Quản lý mật khẩu 2

Bước 4: Di chuyển chuột vào mật khẩu muốn xóa nháy chuột vào dấu X để xóa mật khẩu. Kích chọn Hoàn tất để kết thúc.

Xem thêm :  Cách chuyển đổi mã font chữ bằng Unikey, sửa lỗi font chữ bằng Unikey

Hoàn tất 2

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com