Hàm BETA.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BETA.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BETA.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BETA.INV(probability,alpha,beta,[A],[B])

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố beta, là tham số bắt buộc.

alpha: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Tham số của phân phối, là tham số bắt buộc.

A: Cận dưới của khoảng x, là tham số tùy chọn.

B: Cận trên của khoảng x, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Nếu bỏ qua tham số A B hàm sử dụng phân bố tích lũy để chuẩn hóa tức là A = 0 và B =1.

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của hàm phân bố tích lũy beta với số liệu trong bảng dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo của hàm phân bố tích lũy beta

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BETA.INV(C6,C7,C8,C9,C10)

Xem thêm :  Dọn dẹp hệ thống máy tính bằng Privazer

Tại ô cần tính nhập công thức =BETA.INV(C6,C7,C8,C9,C10)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của hàm phân bố tích lũy beta là:

Nhấn Enter trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố tích lũy beta

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố beta lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp xác suất gắn với phân bố beta lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp tham biến hoặc tham số nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp tham biến hoặc tham số nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BETA.INV trong Excel.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com