Hàm CHISQ.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHISQ.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.INV(probability,deg_freedom)

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố khi bình phương phân phối.

deg_freedom: Số bậc tự do.

Chú ý:

– Nếu bất kì giá trị nào của các tham số không trái dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu deg_freedom không trái là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu probability < 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái khi bình phương của phân bố theo số liệu trong bảng dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái khi bình phương của phân bố theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.INV(C6,C7)

Tại ô cần tính nhập công thức =CHISQ.INV(C6,C7)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương là:

Kết quả giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương là 9.84

– Trường hợp 1 trong các giá trị của tham số không trái là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Xem thêm :  Cách viết thiệp sinh nhật hay và ý nghĩa nhất

Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com