Hàm F.TEST – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F – test trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm F.TEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.TEST - Hàm trả về kết quả của kiểm tra F – test trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kết quả của kiểm tra F – test, xác suất hai đầu mà phương sai của 2 mảng không đáng kể. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.TEST(array1,array2)

Trong đó:

array1: Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

array2: Mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị của các tham số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Giá trị của tham số có chứa giá trị logic, văn bản sẽ bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị bằng 0 vẫn được tính.

– Nếu số lượng điểm dữ liệu trong 2 mảng là khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ:

Tính kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =F.TEST(B6:B10,C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức =F.TEST(B6:B10,C6:C10)

– Nhấn Enter -> kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu trong 2 mảng trên là:

Kết quả kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu trong 2 mảng

– Trường hợp giá trị của mảng dữ liệu là giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua giá trị đó.

Trường hợp giá trị của mảng dữ liệu là giá trị logic hoặc văn bản - hàm bỏ qua giá trị đó

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.TEST trong Excel.

Xem thêm :  Cách thêm và thay đổi người dùng trên Microsoft Edge

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com