Hàm F.TEST – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F – test trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm F.TEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.TEST - Hàm trả về kết quả của kiểm tra F – test trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kết quả của kiểm tra F – test, xác suất hai đầu mà phương sai của 2 mảng không đáng kể. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.TEST(array1,array2)

Trong đó:

array1: Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

array2: Mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị của các tham số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Giá trị của tham số có chứa giá trị logic, văn bản sẽ bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị bằng 0 vẫn được tính.

– Nếu số lượng điểm dữ liệu trong 2 mảng là khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ:

Tính kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =F.TEST(B6:B10,C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức =F.TEST(B6:B10,C6:C10)

– Nhấn Enter -> kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu trong 2 mảng trên là:

Kết quả kiểm tra F – test cho các tập dữ liệu trong 2 mảng

– Trường hợp giá trị của mảng dữ liệu là giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua giá trị đó.

Trường hợp giá trị của mảng dữ liệu là giá trị logic hoặc văn bản - hàm bỏ qua giá trị đó

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.TEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0899.322.522