Hàm SHEET – Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SHEET – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SHEET - Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel

Mô tả: Hàm trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SHEET(value)

Trong đó:

value: Là tên của 1 trang tính hoặc tham chiếu muốn tìm số trang, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nên hạn chế việc sử dụng hàm này trong công thức vì Excel tự động chuyển đổi khi cần.

Ví dụ:

Tính số trang tính của trang tính được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính số trang tính của trang tính

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SHEET(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =SHEET(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Bạn có thể nhập trực tiếp tên trang tính trong hàm:

Có thể nhập trực tiếp tên trang tính trong hàm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SHEET trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel