Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc.

Mô tả: Hàm thực hiện tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc.

Cú pháp: = TBILLEQ(settlement, maturity, discount).

Trong đó:

settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày hết hạn hay đáo hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

Chú ý:

– Hàm TBILLEQ() thực hiện tính toán theo công thức:

 

– Nên sử dụng hàm Date (year, month, day) khi nhập các giá trị ngày.

– Nếu và không hợp lệ hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu discount ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu settlement > maturity hoặc settlement – maturity >12 tháng -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi nhuận của trái phiếu biết ngày kết toán là 1/1/2016, ngày đáo hạn là 1/12/2016 và tỷ lệ chiết khấu là 8.9%.

Cách sử dụng hàm TBILLEQ

Tại ô cần tính lợi nhuận trái phiếu nhập công thức: =TBILLEQ(B6,C6,D6).

Cách sử dụng hàm TBILLEQ 2

Nhấn Enter -> lợi nhuận trái phiếu với tỷ lệ chiết khấu 8.9% là:

Cách sử dụng hàm TBILLEQ 3

Trường hợp nếu bạn nhập ngày đáo hạn lớn hơn 1 năm so với ngày kết toán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Cách ẩn, hiện Sheet trong Excel

Cách sử dụng hàm TBILLEQ 4

Trên đây là cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt của hàm TBILLEQ hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com