Sắp xếp các Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách sắp xếp các Slide trong PowerPoint.

1. Sắp xếp các slide hiển thị ở chế độ thu nhỏ.

– Ví dụ có 4 slide:

Muốn di chuyển Slide số 1 xuống vị trí thứ 3

– Muốn di chuyển Slide số 1 xuống vị trí thứ 3 thực hiện như sau:

+ Kích chọn vào slide muốn sắp xếp lại -> nhấn và giữ chuột và di chuyển tới vị trí mong muốn:

Nhấn, giữ chuột và di chuyển Slide tới vị trí mong muốn

+ Kết quả Slide được di chuyển tới vị trí mong muốn:

Kết quả Slide được di chuyển tới vị trí mong muốn

2. Sắp xếp các slide hiển thị ở dạng tiêu đề.

– Để hiển thị các slide ở dạng tiêu đề kích chọn thẻ View -> Outline View:

Để hiển thị các slide ở dạng tiêu đề kích chọn thẻ View - Outline View

– Các Slide được hiển thị dưới dạng tiêu đề -> kích chọn slide muốn sắp xếp lại khi con trỏ chuột xuất hiện mũi tên 4 chiều -> nhấn giữ và di chuyển tới vị trí mong muốn:

Nhấn giữ và di chuyển slide tới vị trí mong muốn

3. Sắp xếp các slide hiển thị ở dạng thu nhỏ lớn.

– Để hiển thị các Slide ở dạng thu nhỏ lớn thực hiện như sau vào thẻ View -> chọn Sile Sorter hoặc nhấn vào biểu tượng Sile Sorter ở góc dưới màn hình:

Hiển thị các Slide ở dạng thu nhỏ lớn

– Các Slide hiển thị như hình vẽ -> kích chọn vào hình vẽ biểu tượng của slide -> di chuyển tới vị trí mong muốn:

Xem thêm :  Cách viết số 0 ở đầu trong Excel

Kích chọn vào hình vẽ biểu tượng của slide và di chuyển

– Kết quả slide đã được sắp xếp:

Kết quả slide đã được sắp xếp

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sắp xếp các Slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com