Trộn dữ liệu từ Excel sang Word

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách Trộn dữ liệu từ Excel sang Word 2013.

Ví dụ viết bảng chi tiết lương cho 100 công nhân sử dụng dữ liệu từ Word và Excel.

Chi tiết lương được tạo bởi file Word trong đó trường Họ tên, Phòng ban, chi tiết lương tháng 12/2015 đều lấy từ file Excel.

Chi tiết lương được tạo bởi File Word

Dữ liệu file Excel:

Dữ liệu File Excel

Bước 1: Chọn MAILINGS -> Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge Winzard.

Step by Step Mail Merge Winzard

Bước 2: Trong Mail Merge tích chọn Letters -> Next: Starting document.

Next Starting document

Bước 3: Tích chọn Use the current document -> Next: Select recipients.

Next Select recipients

Bước 4: Kích chọn Browse chọn đường dẫn tới file Excel chứa danh sách.

Browse

Bước 5: Sau khi chọn file Excel hộp thoại Select Table xuất hiện -> chọn bảng dữ liệu muốn chèn (ở đây chọn Sheet 1) -> OK.

OK

Bước 6: Tích chọn các bản ghi muốn lấy dữ liệu -> Chọn OK.

Tích chọn các bản ghi muốn lấy dữ liệu

Bước 7: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muồn chèn dữ liệu -> chọn More Items.

More Items

Bước 8: Chọn trường dữ liệu tương ứng -> Insert.

Insert

Bước 9: Chèn tương ứng các trường dữ liệu còn lại có kết quả sau:

Kết quả

Bước 10: Chọn Next: Preview your letters có bản ghi demo -> kích chọn Next: Complete the merge hoàn thành việc trộn dữ liệu.

Next Complete the merge

Bước 11: Chọn Edit Individual letters -> hộp thoại xuất hiện chọn hiển thị tất cả tích All hoặc tùy chọn số bản ghi hiển thị trong mục From … To -> OK.

Xem thêm :  Trò chơi Cá sấu

OK 2

Bước 12: Kết quả sau khi đã chọn:

Kết quả hoàn thành

Chú ý: Sau khi trộn xong dữ liệu bạn có thể gộp giữa các trang để tiết kiệm giấy in.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com