Hàm TRIMMEAN – Hàm trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TRIMMEAN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TRIMMEAN - Hàm trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu. Hàm tính toán bằng cách loại bỏ phần trăm nào nó của giá trị nằm trong biên đầu hoặc cuối của tập dữ liệu.

Cú pháp: TRIMMEAN(array, percent)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần cắt bớt và tính trung bình, là tham số bắt buộc.

percent: Tỷ lệ các điểm dữ liệu cần loại bỏ ra khỏi việc tính toán, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu Percent < 0 hoặc Percent > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm TRIMMEAN làm tròn số điểm dữ liệu bị loại trừ xuống gần nhất bội số của 2.

Ví dụ:

Tính giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu

Tại ô cần tính nhập công thức: =TRIMMEAN(D6:J6,D7)

Tại ô cần tính nhập công thức =TRIMMEAN(D6:J6,D7)

– Nhấn Enter -> giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu

– Trường hợp tỷ lệ dữ liệu cần loại bỏ lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TRIMMEAN trong Excel.

Xem thêm :  Hướng dẫn cách tìm kiếm bài hát, tìm nhạc qua giai điệu cực nhanh và chuẩn

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com